Upptäck det soldrivna flygplanet Solar Impulse ! [fr]

Ett seminarium med titeln : "Solar Impulse : Breakthrough for Transportation Systems, Towards a Sustainable Solar Future", organiserades den 5 mars 2012 vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) i anslutning till Festivalen Film & Science och Frankofonimånaden i Sverige. Seminariet genomfördes i samarbete med Nobelmuseet, Belgiens Ambassad i Sverige och regionen Vallonien.

Solar Impulse är det enda soldrivna flygplanet i världen som kan flyga dag och natt utan bränsle med pilot ombord. Initiativtagare till projektet, som inleddes 2004, är Bertrand Piccard, pilot, aeronaut och grundare av den första ballongfärden jorden runt utan mellanlandning. Projektet Solar Impulse blev verklighet i juli 2010, då det soldrivna planet gjorde sin första dag- och nattflygning (flygtid 26 tim) med solenergi som enda drivmedel. Ett andra plan väntas tas i bruk under 2014 inför en världsomspännande flygning med mellanlandningar.

Videointervju med Claude Michel, ansvarig för samarbetet Solar Impulse hos Solvay

Bland talarna vid seminariet märktes :

  • Jean-François Guillemoles, utexaminerad från Université Pierre & Marie Curie i Paris och för närvarande professor och forskare vid CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique), specialiserad på solcellsforskning ;
  • Lars Kloo, professor i kemi vid KTH sedan 1998 och specialiserad inom nanomaterial och solceller ;
  • Claude Michel, ansvarig för projektet Solar Impulse vid det belgiska företaget Solvay kemiteknik.

Syftet med seminariet, som samlade ca 80 personer, var att presentera en översikt av tekniker under utveckling inom solenergins område. Med hänsyn till att världens energikonsumtion ständigt ökar, måste nya energikällor hittas. Solenergi är ett ämnesområde i högpotentiell utveckling såväl industriellt som forskningsmässigt. Solenergi som möjlig framtida energikälla öppnar nya perspektiv ifråga om energieffektivitet, teknik och minskade kostnader för det kommande decenniet. Det bör även nämnas att solenergiforskningen i Sverige går på högvarv. Trots sitt nordliga läge har landet en tillräckligt hög grad av solsken för att vara intressant för utvecklandet av denna typ av teknik.

Källa: http://www.bulletins-electroniques.com

Mer information:

Redaktör: Clarisse Thouzeau (CEA) - clarisse.thouzeau@diplomatie.gouv.fr/sciences@ambafrance-se.org

Senast uppdaterad 03/04/2012

Upp