Ubifrance : Presentation och kontakt [en] [fr]

  • Uppdrag

Franska Exportrådet UBIFRANCE har till uppgift att främja franska företags utrikeshandel och sprida information om fransk industri- och tjänstenäring. Med kontor i 64 länder och multikulturella arbetsteam utgör nätverket en värdefull internationell plattform för franska företag.

Verksamheten i Sverige bedrivs av Handelsavdelningen UBIFRANCE under Frankrikes ambassad. Kontoret i Stockholm har 11 medarbetare som samtliga är experter på sina områden och talar både franska och svenska. Vi publicerar rapporter och studier, erbjuder ett stort antal skräddarsydda tjänster, såsom förmedling av affärspartners och kontakter, marknadsanalyser, information och rådgivning. Vi arrangerar även events och utställningar inom speciellt utvalda branscher eller vid särskilda tillfällen.

Vår verksamhet och vårt globala kontaktnät gör oss till en intressant samarbetspartner för såväl franska exportföretag, svenska importörer och distributörer samt olika intresseföreningar och organisationer. Vi publicerar löpande information på vår hemsida om våra evenemang och produkter som franska företag söker agenter och återförsäljare för.

Hemsida

  • Kontakt

Storgatan 11
114 44 Stockholm
Tel: +46 (8) 545 89 150
Fax: +46 (8) 662 38 80
Email: stockholm@ubifrance.fr
Hemsida

Nicolas de MOUCHERON
Trade Commissioner, Nordic countries
nicolas.demoucheron@ubifrance.fr

Maria MOURADIAN
Economi- och personalansvarig

Livsmedelsindustri:

Cecilia EKFELDT
Exportrådgivare
cecilia.ekfeldt@ubifrance.fr

Romain ORLANDI
Projektledare
romain.orlandi@ubifrance.fr

Raphaële ARTHEAU,
Projektledare
raphaele.artheau@ubifrance.fr

Industri - Transport - Energi:

Aurélie DEVIDAL
Exportrådgivare
aurelie.devidal@ubifrance.fr

Thomas LAMOUROUX
Projektledare
thomas.lamouroux@ubifrance.fr

Mode - Hem – Hälsa - Bygg:

Pia LEVIN
Exportrådgivare
pia.levin@ubifrance.fr

Amelie ARGENTI
Projektledare
amelie.argenti@ubifrance.fr

Soline GUERINET
Projektledare
soline.guerinet@ubifrance.fr

Ny teknik - Innovation – Tjänstebranschen:

Anna - Karin BERG
Exportrådgivare
anna-karin.berg@ubifrance.fr

  • Mer om The Franco-Swedish Energy Seminar, December 2013

Franco-Swedish Energy Seminar, December 3rd 2013, Stockholm

Senast uppdaterad 27/08/2014

Upp