Träffa potentiella franska samarbetspartners: ITER & ESS

ITER PROJEKTET

- ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) är en experimentell anläggning för forskning kring fusion i Cadarache i södra Frankrike.
- Kostnaden att bygga anläggningen beräknas till 10 miljarder euro.

ESS PROJEKTET

- ESS (European Spallation Source) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter
som ska byggas I Lund.
- Den sammanlagda konstruktionskostnaden beräknas till 1,47 miljarder euro.

B2B-möten med franska företag

Flera franska företag med intresse för fusionsreaktorn ITER och den europeiska spallationsanläggningen ESS kommer till World Trade Center i Malmö den 28 oktober 2010 kl. 14.00.

Kom för att presentera ditt företag och träffa potentiella franska samarbetspartners!

PDF - 447.3 kb
Plaquette Mission ESS ITER - svenska

Senast uppdaterad 10/09/2010

Upp