Skolor, kurser och diplom [fr]

Franskkurser i Stockholm

Folkuniversitet

I Stockholm kan du lära dig franska på Folkuniversitetet. Det är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige.

Officiel webbplats: http://www.folkuniversitetet.se/

Franska skolor i Sverige

Lycée français Saint-Louis, Stockholm

Lycée français ingår i ett nätverk av mer än 400 franska utlandsskolor runt om i världen. Skolan har som uppgift att förmedla undervisning på franska enligt de franska kurs- och timplanerna fastställda av det franska utbildningsdepartementet. Skolgången leder fram till ett examensbevis:

”Diplôme national du brevet” (ung. fransk motsvarighet till avslutad grundskola/realexamen)

”Baccalauréat” (ung. fransk motsvarighet till slutbetyg från gymnasieskola/studentexamen) med eventuellt internationellt tillägg (endast för elever med svenska som modersmål).

Lärarkåren består av såväl behörig utsänd personal från Frankrike som lokalanställda franska och svenska behöriga lärare.

Alla elever får undervisning i svenska redan från första skolåret vilket möjliggör eventuell övergång till svenskt skolsystem eller fortsatta studier på svenskt universitet eller högskola. Lycée Saint-Louis är godkänd av Skolverket.

Hemsida: http://www.lfsl.net/

Franska Skolan, Stockholm

Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla eleverna studerar franska på olika nivåer.

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag cirka 850 elever.

Hemsida: http://www.franskaskolan.se/

Franska Skolan, Göteborg

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil. Genom lekar, samtal, samlingar, sånger och barnlitteratur tränar de franska språket genom hela förskoledagen. De följer svensk läroplan.

Hemsida: http://www.franskaskolangoteborg.se

Lär dig franska i Frankrike

Det finns ett stort antal kursarrangörer i Frankrike som bjuder både på kulturell- och språkresor för nybörjare eller till dig som redan kan lite franska eller är på avancerad nivå.

Du kan besöka följande hemsidor :

www.fle.fr kan du hitta en lista av franska kursarrangörer samt information om praktikjobb, arbetsmöjligheter och universitetskurser.

Campus France hjälper dig hitta kurser som passar dig enligt geografiskt område, din nivå på franska, ämnesområde, årstid eller vilken sorts aktivitet du vill göra under vistelsen.

JPEG

Öva din franska via media

Online med TV5 Monde

JPEG

Den franska internationella TV-kanalen TV5 Monde har många gratis onlineresurser för att öva eller undervisa franska språket.

På webbplatsen kan du till exempel:

Franska föreningar

Alliance Française Stockholm (franska språket, fransk kultur och natur, forskning, teknologi, gastronomi)

Fransk-svenska forskningsföreningen

Forum fransk-svenska

Franskspråkiga förbundet i Malmö

Kafé på franska i Linköping

Un petit coin de France

- Forum fransk-svensk kultur och ekumenik organiserar kulturaktiviteter på franska inom ramen för Franska kyrkan. Adress: Humlegårdsgatan 13 114 46 Stockholm Telephone: 08-662 81 32, 08-662 88 71 - Epost adress: frks@egl.frref.se

- AMOPA, Förening för de som fått utmärkelsen les Palmes académiques. Anordnar på regelbunden basis föreläsningar och möten. För mer information:
Renate Gynnerstedt: rg.gynnerstedt@gmail.com
Tel: 08-10 68 61
Wandrille Micaux: wandrille.micaux@gmail.com
Tel: 08-29 91 24

Skaffa en examen i franska!

För närmare information, vänligen kontakta Nathalie Hirschsprung, Språkattaché : nathalie.hirschsprung@diplomatie.gouv.fr

Språktester och examina i franska
BenämningMålgruppUtfärdande myndighet(erInformation om anmälningsförfarande, kostnad för inskrivning, hur man förbereder sig, …
Test de connaissance du français (TCF): most famous test SAMTLIGA PERSONER som behöver få sina kunskaper i franska språket vidimerade. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/en/tcf/index.php
TCF pour la demande d’admission préalable (DAP) Utländska STUDERANDE med avsikt att söka till franskt universitet på nivå License 1 eller 2 (viktigt : förhör er för säkerhets skull med universitetet vilket behörighetstest som krävs). French Ministry of Education http://www.ciep.fr/en/tcfdap/index.php
TCF version relations internationales (TCF RI) Personer med behov att få sina språkkunskaper vidimerade i ett internationellt sammanhang (diplomater, tjänstemän med internationella funktioner, experter, studerande i internationella relationer eller statsvetenskap). French Ministry of Education http://www.ciep.fr/tcfri/presentation.php
TCF pour le Québec Personer med avsikt att permanent installera sig i Québec och vilka behöver få sin språknivå fastställd inom ramen för en immigrationsansökan. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/en/tcf_quebec/index.php

(See also Annexe 1 at the bottom of this article)
Test d’Évaluation du Français Adapté au Québec (TEFAQ) Personer med avsikt att permanent installera sig i Québec och vilka behöver få sin språknivå fastställd inom ramen för en immigrationsansökan. Chamber of trade and industry of Paris http://www.fda.ccip.fr/tef/tefaq

(Voir aussi Annexe 1 ci-dessous)
Test d’Évaluation de Français
(TEF)
SAMTLIGA PERSONER som behöver få sina kunskaper i franska språket vidimerade. Chamber of trade and industry of Paris http://www.fda.ccip.fr/tef
Diplôme initial de langue française (DILF) NYBÖRJARE och nyanlända till Frankrike ; utgör första steget till förberedande av DELF och DALF. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/dilf/index.php
Diplôme d’études en langue française (DELF) SAMTLIGA PERSONER som behöver få sina kunskaper i franska språket vidimerade. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-delf.php

(Voir aussi Annexe 2 ci-dessous)
DELF Prim BARN (mellan 8 och 12 år) inskrivna i (grund)skol(e)undervisning. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delf-prim/index.php
DELF version junior UNGDOMAR inskrivna i skolundervisning. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delf-junior/index.php

(Voir aussi Annexe 2 ci-dessous)
DELF scolaire SKOLELEVER inskrivna vid undervisnings- enhet som slutit avtal för förberedande av DELF French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delf-scolaire/index.php
DELF option professionnelle VUXNA som söker YRKESBEHÖRIGHET (eller befordran) i Frankrike eller i franskspråkig miljö French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delf-pro/index.php
DALF - Diplôme approfondi de langue française VUXNA universitetsstuderande eller yrkesverksamma. French Ministry of Education http://www.ciep.fr/delfdalf/presentation-dalf.php

(Voir aussi Annexe 2 ci-dessous)
Education for teachers in order to be empowered to deliver DELF/DALF degrees LÄRARE i franska språket i utlandet

Annexe 1: Plus d’informations sur les certifications en français nécessaires pour immigrer au Québec.

Annexe 2: Plus d’informations sur les différents niveaux de DELF et DALF.

Annexe 3: Se préparer sur Internet aux épreuves du TCF.

PNG

Senast uppdaterad 21/12/2016

Upp