Ny handlingsplan mot terrorism och radikalisering (17 maj 2016) [fr]

Interministeriella brottsförebyggande kommittén, som leds av premiärminister Manuel Valls, har antagit en ny handlingsplan mot radikalisering och terrorism.

Handlingsplanen innefattar 80 åtgärder, 50 av dem är nya. Handlingsplanen ersätter den förra planen från april 2014, som bland annat introducerade en telefonjour för anhöriga till radikaliserade personer, åtgärder för att identifiera och verka mot radikaliserade individer på regional nivå och kommunikationskampanjen ”stop-jihadism”. Den nya planen har stort fokus på förebyggande åtgärder, bland annat genom bättre övervakning av terroristnätverk, men framför allt genom individanpassade insatser för radikaliserade individer. Arbetet kommer att ledas av regionala rehabiliteringscenter. Det fösta centret öppnar i sommar.

En särskild guide har tagits fram för att sprida informationen till berörda parter i landet och informera om vilka verktyg som står till deras förfogande.

Dessutom är en ny lag på väg att antas av Nationalförsamlingen. Myndigheternas arbete kommer att förenklas för att förbättra arbetet med identitetskontroller och möjliggöra nattliga husrannsakningar vid risk för livshotande skada, med bibehållet skydd för medborgarnas rättigheter. IS-krigare som återvänder till Frankrike kommer att övervakas effektivare med hjälp av husarrest under begränsad tid och skyldighet för de berörda att rapportera när de förflyttar sig. De här åtgärderna kan också användas för personer som har uttryckt avsikt att åka till Mellanöstern för att ansluta till Daech, om de inte istället väljer att delta i ett ” åter-integrationsprogram för medborgare”. Slutligen stärker den nya lagen arbetet för att motverka finansiering av terrorism (införlivande av EU:s åtgärdspaket mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De nya åtgärderna kompletterar de som redan finns på plats för att bekämpa terrorism, med särskild betoning på förebyggande arbete.

JPEG - 209.1 kb
Manuel Valls

Senast uppdaterad 15/11/2016

Upp