Kultur- och vetenskapsavdelningen [en] [fr]

  • Uppgifter

Kultur- och vetenskapsavdelningen (SCAC) är en del av franska ambassaden och dess primära syfte är att främja franskt-svenskt samarbete inom kultur, språk, vetenskap och universitetsvärlden.

  • Kontakt

Franska ambassaden
SCAC

Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: 0046 (0) 8 45 95 380
Fax: 0046 (0) 8 45 95 389

M. Laurent CLAVEL
Kultur- och vetenskapsråd/Direktör Franska Institutet
Email: laurent.clavel@diplomatie.gouv.fr

Mme Reine LINDE
Assistent
Tel: 0046 (0) 8 45 95 380
Email: reine.linde@diplomatie.gouv.fr

Mme Claudine CARLSSON
Sekretariat, kultur och vetenskap
Tel: 0046 (0) 8 45 95 390/310
Email: claudine.carlsson@diplomatie.gouv.fr

Mme Lucie LECOCQ
Kommunikation
Tel : 0046 (0) 8 45 95 397
Email : communication@institutfrancais-suede.com
Web : http://www.institutfrancais-suede.com/

Samarbete för franska språket:

Mme Nathalie HIRSCHSPRUNG
Språkattaché
Tel: 0046 (0) 8 45 95 385
Email: nathalie.hirschsprung@diplomatie.gouv.fr
Hemsida: http://www.franskaspraket.eu/

Vetenskapligt samarbete:

M. Emmanuel SALMON
Vetenskap- och Utbildningattaché
Tél : 0046 (0) 8 45 95 382
Email: emmanuel.salmon@diplomatie.gouv.fr

Mme. Nelly GUITARD
Handläggare för vetenskapliga frågor
Tel : 0046 (0) 8 45 95 378
Mail: nelly.guitard@diplomatie.gouv.fr

Kultur:

Mme Lara SZABO-GREISMAN
Kulturattaché
Tel: 0046 (0) 8 45 95 386
Email: lara.szabo-greisman@diplomatie.gouv.fr

Akademiskt samarbete - Campus France:

Mme Lena KRAFT
Handläggare för högskolor och Campus France.
Tel: 0046 (0) 8 45 95 312
Email: stockholm@campusfrance.org eller lena.kraft@diplomatie.gouv.fr
Hemsida: http://www.suede.campusfrance.org/

  • Länkar & partners

Kultur: Institut Français

Kurser i franska: http://www.folkuniversitetet.se/

Vill du studera i Frankrike?

Senast uppdaterad 04/02/2016

Upp