Kultur- och vetenskapsavdelningen [en] [fr]

Uppgifter

Kultur- och vetenskapsavdelningen (SCAC) är en del av franska ambassaden och dess primära syfte är att främja franskt-svenskt samarbete inom kultur, språk, vetenskap och universitetsvärlden.

Kontakt

SCAC
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: 0046 (0) 8 45 95 380

Laurent Clavel
Kultur- och vetenskapsråd/Direktör Franska Institutet
E-mail: laurent.clavel@diplomatie.gouv.fr

Reine Linde
Assistent
Tel: 0046 (0) 8 45 95 380
Mejl: reine.linde@diplomatie.gouv.fr

Claudine Carlsson
Sekretariat, kultur och vetenskap
Tel: 0046 (0) 8 45 95 390/310
Mejl: claudine.carlsson@diplomatie.gouv.fr

Lucie Lecocq
Kommunikationsansvarig
Tel: 0046 (0) 8 45 95 397
Mejl: communication@institutfrancais-suede.com

Samarbete för franska språket

Nathalie Hirschsprung
Språkattaché
Tel: 0046 (0) 8 45 95 385
Mejl: nathalie.hirschsprung@diplomatie.gouv.fr
Hemsida

Vetenskapligt samarbete

Sandrine Testaz
Vetenskap- och Utbildningattaché
Tel: 0046 (0) 8 45 95 382
Mejl: sandrine.testaz@diplomatie.gouv.fr

Nelly Guitard
Handläggare för vetenskapliga frågor
Tel: 0046 (0) 8 45 95 378
Mejl: nelly.guitard@diplomatie.gouv.fr

Kultur

Lara Szabo Greisman
Kulturattaché
Tel: 0046 (0) 8 45 95 386
Mejl: lara.szabo-greisman@diplomatie.gouv.fr

Akademiskt samarbete - Campus France

Hemsida

Lena Kraft
Handläggare för högskolor och Campus France
Tel: 0046 (0) 8 45 95 312
Mejl: stockholm@campusfrance.org eller lena.kraft@diplomatie.gouv.fr

Senast uppdaterad 26/09/2016

Upp