Konsulatet [en] [fr]

Uppgifter

Franska medborgare som vistas i Sverige är automatiskt underställda svensk lagstiftning. De förblir dock franska medborgare under Frankrikes beskydd. Konsulatet kan stå till tjänst som rådgivare i olika ärenden och assistera vid svårigheter (allvarlig olycka eller sjukdom, överfall eller stöld, anhållan/frihetsberövande etc..).

Konsulatet, bistått av fem honorärkonsuler runt om i Sverige, ansvarar för att anmäla franska medborgare till ett register över franska medborgare bosatta utanför Frankrike.

Konsulatet utfärdar pass och identitetskort och andra administrativa dokument.

Konsulatet innehar ett folkbokföringsregister (registrering av födda, avlidna, äktenskap mm). De utför mönstring av unga franska medborgare och organiserar försvars- och medborgarskapsdagen (ersätter militärtjänsten). Konsulatet ansvarar även för frågor som rör val (anmälan till röstlängder, fullmakter, organisation av val etc).

Chefen för konsulatet är ordförande för den lokala kommissionen för utbildningsstipendier och den konsulära sociala kommittén samt den konsulära kommittén för arbete och yrkesutbildning. Chefen för konsulatet bevakar även franska medborgares säkerhet, förebyggande såväl som i krissituationer.

Konsulatet har även i uppgift att informera utländska medborgare som är intresserade av att resa till Frankrike, och vid behov utfärda visum.

Kontakt

Amandine LEBAS
Konsul

Kontakt: Kommendörsgatan 13
Box 5335, 102 47 Stockholm

Tel sekretariat: 0046 (0) 8 45 95 300
Tel folkbokföringsregister och nationalitet: 0046 (0) 8 45 95 324
Tel Visum, register över franska medborgare bosatta utanför Frankrike, ID, pass, val, stipendium: consulat.stockholm-amba@diplomatie.gouv.fr

Honorärkonsuler runt om i Sverige

Honorärkonsul i Göteborg: Erik Svensson
Adress: Västra Hamngatan 24-26, 411 17 Göteborg
Telefon: 070 748 16 81
E-post: franskakonsulatet@gmail.com
Öppettider: från kl 10:00 till kl 12:00 enligt överenskommelse per telefon.

Honorärkonsul i Malmö: Peter Andrén
Adress: Ribersborgsvägen 14 B, 217 53 Malmö
Telefon: 070 820 76 80
E-post: frankrikes.konsulat@telia.com
Öppettider: tisdagar från kl 9:00 till kl 12:00 och torsdagar från kl 14:00 till kl 17:00.

Honorärkonsul i Helsingborg: Agneta Ekström
Adress: c/o Yves Rocher, Box 930. Strandbadsvägen 13 B, S-25109 Helsingborg
Telefon: 070-2505138
E-post: agnetai.ekstroem@telia.com
Öppetider: Besök enligt överenskommelse.

Honorärkonsul i Umeå: Michel Gautier
Telefon: 073-048 71 60
E-post: michelgautier111@hotmail.com
Öppetider: Besök enligt överenskommelse

Honorärkonsul i Luleå: Susanne Nilsson
Telefon: 070-938 42 64
E-post: susbus1@icloud.com

Senast uppdaterad 02/09/2016

Upp