Konferens om samordning vid översvämningar (25 augusti 2015)

Under World Water Week i Stockholm anordnade Global Water Partnership (GWP) och Institut français de Suède en konferens på engelska om samordning vid översvämningar. Regis Thépot, generalsekreterare vid French Water Academy, deltog och pratade om städers motståndskraft vid extrema vattenrelaterade händelser. Barbro Näslund Landenmark från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade hur det europeiska översvämningsberedskapen implementeras i Sverige. Konferensen ägde rum på GWP-kontoret på Linnégatan 87D i Stockholm.

JPEG

Senast uppdaterad 28/08/2015

Upp