Nordiskt regionalt möte (1-3 juni 2016) [fr]

1-3 juni möttes Frankrikes ambassadörer för de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) för ett regionalt möte. Även cheferna för de fem ambassadernas handelsavdelningar, Business France och franska utrikeshandelsrådet (CCEF) deltog i mötet.

Direktören för EU-avdelningen vid franska UD och generalsekreteraren för franska ”Direction générale du Trésor” medverkade också när den ekonomiska dimensionen för de fransk-nordiska relationerna diskuterades.

Syftet med det regionala mötet, som kombinerade studiebesök (besök i Ericsson Kista med två rundabordssamtal om innovation och framtidens teknik), utbyten av erfarenheter om handelsmöjligheter i de nordiska länderna, politiska möten och workshops (om bland annat konkurrenskraft i de nordiska länderna), var att tillsammans med aktörer både från den offentliga och den privata sektorn diskutera konkreta arbetssätt och utbyta erfarenheter om de politiska och ekonomiska aspekterna av de fransk-nordiska relationerna.

Senast uppdaterad 14/11/2016

Upp