Fartyget Flamant lägger till i Göteborg 26 - 29 maj 2011 [fr]

0 Flamant är det första fartyget i en serie franska patrullbåtar. Fartyget byggdes i Cherbourg av « Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) ».

  • Sjösattes den 16 mars 1994
  • Lanserades den 24 april 1995
  • I aktiv service sedan den 18 december 1997
  • Skrovummer : P676

Baserad i Cherbourg.

Huvuduppdraget för Flamant är att patrullera inom den ekonomiska exklusiva franska zonen (zone économique exclusive (ZEE)), som sträcker sig upp till 200 nautiska mil från Frankrikes kustlinje. Uppdraget rör främst övervakning av fiske men det kan också handla om kampen mot föroreningen och räddningsaktioner till havs.

Senast uppdaterad 02/05/2011

Upp