Diplomatiska kansliet [en] [fr]

Diplomatiska kansliets uppgifter

Diplomatiska kansliet är den franska regeringens representant i kontakten med svenska myndigheter.

I kansliet ingår de diplomater som är ambassadörens närmaste medarbetare samt sekreterare och attachéer. Diplomatiska kanslier i världen varierar i storlek. Ambassadören har vanligtvis möte med kansliet på morgonen för en genomgång av aktuella frågor och för att dela upp arbetet.

På kansliet sköts större delen av korrespondensen. Idag är krypteringen av meddelanden automatisk och överföringen sker omgående. Avdelningen för arkivering och dokumentation skickar, tar emot och klassificerar all korrespondens. Okrypterad post, det vill säga brev (kallas "dépêches" på diplomatspråk) skickas med så kallad "valise diplomatique" (kurirpost).

Kontakt

Franska ambassaden
Diplomatiska kansliet
Kommendörsgatan 13
Box 5135, 102 43 Stockholm
Tel: 0046 (0) 8 45 95 300

S. E. M. Jacques Lapouge
Ambassadör

Gilles Barrier
Ambassadråd

Lionel Fabre
Andre ambassadråd, Chef pressavdelningen

Mme Isabelle Heurtier
Ambassadörens sekreterare
isabelle.heurtier@diplomatie.gouv.fr
0046 (0) 8 45 95 340

Tanguy de La Motte
Säkerhetschef
0046 (0) 8 45 95 376

Senast uppdaterad 01/08/2016

Upp