De fransk-svenska relationerna [fr]

Politiskt samarbete

Sveriges anslutning till EU har stärkt relationerna mellan Sverige och Frankrike. 2001 tog Sverige över EU-ordförandeskapet efter Frankrike, vilket också medförde ett samarbete som påvisade gemensamma synsätt på många områden (miljöfrågor, arbete, utvecklingsbistånd...).

De två länderna har utvecklat ett särskilt nära samarbete när det gäller klimatförändringen (en gemensam önskan att integrera klimatfrågan i programmen för utvecklingsbistånd), miljöteknik och miljönormer.

Sveriges ordförandeskap (1juli - 31 december 2009) avslutade perioden med den så kallade trojkan som inleddes med Frankrikes ordförandeskap i juli 2008 och som Tjeckien tog över i januari 2009.

Relationerna mellan Frankrikes och Sveriges parlamentsledarmöter är intensiva. Det finns exempelvis ett stort intresse för den svenska modellen inom områden som den offentliga sektorn, distansarbete, nya alternativa energikällor, skattelagstiftning och samhällsfrågor.

I juli 2009 var Frankrikes president Sarkozy i Stockholm på ett arbetsmöte och togs emot av Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Den 2 februari 2010 var Sveriges utrikesminister Carl Bildt på besök i Frankrike. Europaminister Birgitta Ohlsson träffade den dåvarande franske europaministern Pierre Lellouche i Paris i april. Sveriges kronprinsessa mötte den franske presidenten under ett besök i Frankrike den 27 till 29 september 2010.

Den 7 oktober var Jean-Marie Bockel, Frankrikes dåvarande vice justitieminister, i Sverige. Den 14 januari 2011 träffade Christine Lagarde, dåvarande finansminister, sin svenska kollega Anders Borg. Den 21 februari 2011 mötte Laurent Wauquiez Sveriges Europaminister Birgitta Ohlsson. Ett telefonsamtal mellan Alain Juppé och Carl Bildt den 8 mars 2011 följdes av ett möte i Paris den 22 juni 2011 då frågor som berörde fredsprocessen i Mellanöstern, Libyen, Syrien och ett östligt partnerskap diskuterades. Eric Besson, Frankrikes industri- energi- och telekomminister, var i Stockholm den 29 augusti 2011 och träffade utrikesminister Carl Bildt, näringsminister Maud Olofsson och It- minister Anna-Karin Hatt. Europaminister Birgitta Ohlsson träffade sin franske kollega Jean Leonetti i samband med en arbetsfrukost i Paris den 26 oktober 2011.

Ekonomiska relationer

2010 rankades Sverige som Frankrikes fjortonde största och trettonde största leverantör, motsvarande 1,3 % av Frankrikes export och 1,2 % av landets import. Frankrike å sin sida är Sveriges åttonde största kund och leverantör, motsvarande 4,9 % av exporten och 4,6 % av importen.

Handelsutbytet mellan Sverige och Frankrike (import och export ca 5 Md € per år) gäller huvudsakligen industrivaror, ett resultat av betydande korsvisa industriella investeringar och de affärer mellan företag som dessa leder till (Volvo AB äger Renault VI, AstraZeneca är ägare av stora anläggningar i Dunkerque medan Eramet har köpt upp den världsledande företaget inom snabbstål, Kolster och Schneider. År 2005 uppkom ett kommersiellt underskott till följd av den franska biltillverkarens förlorade marknadsandelar och minskningen av antalet stora kontrakt som levererades från Frankrike, men också på grund av utvecklingen av logistiska mellanplattformar för exporter från Frankrike till Sverige.

2010 tog det bilaterala handelsutbytet ny fart i och med den ekonomiska återhämtningen, i synerhet inom bilbranschen, dock utan att nå samma nivå som före krisen. Frankrikes handelsunderskott har varit stabilt (0,6 Md €).

2010 motsvarade Frankrikes export 5.092 M € ; Mekanisk-, elektrisk- och elektronisk utrustning stod för 27%, kemiska produkter, parfym och kosmetik för 24 %, transportutrustning för 16 % och metallprodukter för 10 %. Frankrikes import motsvarade 5.685 Md € ; farmaceutiska produkter stod för 15 %, transport utrustning för 14 %, trä, papper och kartong för 12,4 %.

Kulturellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete

Frankrike ligger på sjätte plats bland mottagarländer av svenska studenter, efter de anglosaxiska länderna, Tyskland och Spanien, men är fortfarande det land som tar emot flest svenska Erasmus-studenter. Man kan notera en konstant minskning av antalet svenska studenter på franska universitet under de senaste 10 åren (-30 % sedan 2005).

Det vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och Frankrike bygger på ett omfattande utbyte: ett väl utvecklat nätverk mellan ländernas laboratorier, bilaterala forskningsprogram mellan universitet, agenturer och organisationer i de två länderna. Utbytet främjas av bland annat Svensk-franska forskningsföreningen (AFSR), samt framgången med vunna anbud inom ramen för det europeiska samarbetsområde för forskning. I december 2010 undertecknades i Stockholm sex samarbetsavtal (med CEA och CNRS) inom områden som partikelacceleratorer, instrument för detektering och mätning av neutroner, kärnkraft, högenergifysik och klimatförändring. Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har skapat ett Hubert Curien partnerskap (PHC) nämnt Gustaf Dalén.

Varje år tar Sverige emot ett stort antal av franska eller franskspråkiga författare. Detta har gett upphov till mer än 750 litterära översättningar på mindre än 10 år. 2008 utdelades tre Nobelpriser till fransmän, en symbol för det anseende fransk litteratur och forskning åtnjuter bland den svenska eliten. Inom ramen för den europeiska kultursäsongen (1 juli – 31 december 2008) fick Sverige möjlighet att på fransk mark presentera flera av sina främsta kulturskatter och olika uttryck för svensk kreativitet.

Militära förbindelser

De militära förbindelserna har förstärkts ytterligare sedan det utmärkta samarbetet mellan Frankrike och Sverige inom Europeiska unionens ramar i Ituri i norra Kongo (operation Artemis 2003) genom regelbundna övningar, informationsutbyte, utbildningsåtgärder, stabsmöten och beväpningskommittéer.

Under första delen av 2008 ledde Sverige följt av Frankrike Europeiska unionens snabbinsatsstyrka. Det innebar ytterligare ett konkret samarbete.

Som medlemmar i Lol (avsiktsförklaring om åtgärder för omstrukturering av den europeiska försvarsindustrin), samarbetar Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och Italien inom en rad gemensamma projekt som till exempel det obemannade flygplanet NEURON eller programvarustyrda radion ESSOR.

Senast uppdaterad 26/05/2014

Upp