Célébration du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée [sv]

JPEG

Le traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963 entre la France et la République fédérale d’Allemagne par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, a été l’acte fondateur d’une coopération étroite. La célébration du cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée sera l’occasion de nombreuses manifestations en Europe et dans le monde en 2013 (cf programme sur le site http://50ans.france-allemagne.fr).

En Suède, l’Ambassadeur de France, Jean-Pierre Lacroix, et l’Ambassadeur d’Allemagne, Dr. Harald Kindermann, ont publié une tribune conjointe dans le quotidien Dagens industri le 22 janvier. Une réception a également été organisée à la Résidence de France, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités suédoises.

Tribune conjointe des Ambassadeurs de France et d’Allemagne en Suède (en suédois)

Artikel publicerad i Dagens Industri, 22 januari 2013

Under de närmaste veckorna kommer vi att gemensamt träffa studenter vid universitet över hela Sverige för att tala om vänskapen mellan Frankrike och Tyskland - och vad denna vänskap har för relevans för Sverige och för resten av Europa.

I år firar vi 50-årsjubileet av vänskapsfördraget mellan våra två länder. Den 22 januari 1963 undertecknades Elysée-fördraget i Paris av förbundskansler Konrad Adenauer och president Charles de Gaulle. 2012 har varit ett omskakande år som visat att vår vänskap inte har förpassats till ett museum utan förblir lika relevant, och ibland lika krävande, som för 50 år sedan.

Vi kommer att ha två huvudsakliga budskap till studenterna vi träffar :

För det första : geografi och demografi gör att de bilaterala relationerna mellan våra länder, som ligger mitt i Europa, hyser 150 miljoner invånare och svarar för mer än en tredjedel av Europeiska unionens BNP, är viktiga för alla länder i Europa. Under första halvan av 1900-talet var detta faktum givetvis till det värre. Men därefter även till det bättre, eftersom ansträngningar för att komma över bitterheten och hatet från det förflutna var centrala under uppbyggandet av det som skulle utvecklas till Europeiska unionen.

Den fransk-tyska vänskapen och den växande europeiska integrationen har ett gemensamt ursprung och samma syfte : att göra krig mellan nationer otänkbara och omöjliga genom att skapa gemensamma intressen och målsättningar. Det är därför ingen överdrift att hävda att den fransk-tyska försoningen inte bara satte freden i centrum av det europeiska projektet utan också gjorde främjandet av internationell stabilitet till en av dess centrala uppgifter. Den fred vi i dag tar för givet är resultatet av dessa visioner om försoning och enande. Ingen kan säga att freden tveklöst skulle ha bestått, i ett Europa märkt av två förödande krig, utan dessa enorma ansträngningar.

EU har blivit en unik instutition i den mänskliga historien : en konstruktion där 27 nationer, snart fler, frivilligt delar suveränitet och tar gemensamma beslut om framtiden i en ständigt pågående diskussion. Europeisk historia beslutas inte längre på slagfältet utan i fredliga, om än ibland heta, diskussioner mellan nationella ledare, parlamentariker och EU-tjänstemän.

Det har blivit kutym att ifrågasätta den ”dominerande” roll som Frankrike och Tyskland antas spela i den processen. Andra länder uppfattar ibland vår speciella relation som för exklusiv. Våra överenskommelser karikeras som förfabrikerade uppgörelser som tvingas på övriga medlemmar. Fransk-tyska möten inför viktiga EU-toppmöten bevakas med misstänksamhet. Ändå är kommentatorer kvicka med att kritisera den krånglande ”fransk-tyska motorn” i de fall EU inte kommer överens på grund av bristande tysk-fransk enighet.

Allt detta hände under 2012 kring frågor om finans- och skuldkrisen precis som det gjort tidigare i andra sammanhang och det kommer att hända igen i framtiden när det gäller andra frågor.

Tyskland och Frankrike är medvetna om sitt ansvar att förse EU med så mycket impulser och drivkraft som möjligt. Men vi är också medvetna om att även om vi ska fortsätta att precis som det står i Elyséefördraget ” konsultera varandra, innan alla beslut, om alla viktiga frågor (..) med målsättningen att komma fram till, så långt det är möjligt, en liknande ståndpunkt ” så är EU mycket mer än Frankrike och Tyskland. Alla medlemsstater deltar i EU:s beslutsfattande och det är av största vikt att säkerställa att folket i EU känner delaktighet i den processen. Här har Sverige en avgörande roll : med sin djupt rotade demokratiska tradition bidrar Sverige med mycket till EU, inte bara ekonomiskt, utan också genom något ännu viktigare, nämligen att ständigt verka för mer öppenhet och politiskt ansvarstagande. Som ett av de få länder som deltog i alla EU:s externa operationer och som ett ledande land inom utvecklingspolitik, bidrar Sverige även väldigt aktivt till EU:s fredsfrämjande roll internationellt.

50 år av vänskap har inte suddat ut skillnaderna mellan Tyskland och Frankrike. Därför utgör ofta uppgörelser mellan Tyskland och Frankrike en god bas för breda överenskommelser med samtliga EU-länder. Ganska ofta har vi till en början olika utgångspunkter, och våra nationella ståndpunkter i sig återspeglar en mängd olika åsikter. Att sedan föra dem samman blir en sund övning i ömsesidig förståelse och återgäldad flexibilitet. Värdet av den fransk-tyska vänskapen ligger till stor del i våra olikheter och de ansträngningar vi gör för att övervinna dem : den skulle vara mycket mindre relevant om vi från början alltid hade samma uppfattningar om allt.

50 år av vänskap kan dock ha gjort det svårare att se hur extremt djärvt Elyséefördraget var. Det är vårt andra budskap till de svenska studenterna : kom ihåg att ingenting får tas för givet. De dåvarande ledarna för våra två länder hade visioner som mötte folkets längtan efter fred. Men samtidigt var man tvungen att rasera fördomar som byggts upp under över ett århundrade av konfrontation. Vi får inte glömma att tre krig under tre generationer hade lett till miljontals döda, ännu fler miljoner lemlästade, änkor och föräldralösa barn, ödeläggelser av stora städer och infrastruktur. Ännu svårare att reparera var de moraliska skador som följer nederlag, förtvivlan och utländsk ockupation. Allt detta gjorde att hat och förakt tycktes vara det naturliga tillståndet för våra förbindelser. Detta var nödvändigt att övervinna. Fördraget banade väg för innovativa och ibland vågade åtgärder som exempelvis utbyten mellan miljontals ungdomar - som har inspirerat till EU:s Erasmusprogram - skapandet av gemensamma militära enheter mellan arméer som brutalt hade bekämpat varandra några decennier tidigare, lanseringen av storskaliga industriella projekt som Airbus, en gemensam TV-kanal på båda språken. Listan kan göras lång och omfattar alla möjliga områden.

Att bekämpa fördomar och säkerställa fred är ett ständigt pågående projekt. Som en anspelning till hatet och kriget som just tagit slut, skrev Albert Camus 1947 i slutet av ”Pesten” att ”pestens bacill aldrig vare sig dör eller försvinner”. Låt oss aldrig glömma det budskapet, inte som ett budskap om pessimism utan som en uppmaning till medvetenhet.

Frankrike och Tyskland kommer att fortsätta vårda sin vänskap. Vi kommer att fortsätta göra det för vår ömsesidiga vinning men också – vågar vi tillstå – för hela EU:s vinning. Om vi nu ser tillbaka på vad vi åstadkom för 50 år sedan så är det för att fortsätta verka i samma anda. Det är för att se till att vi 2063 får fira ett sekel av tysk-fransk vänskap i ett fredligt Europa.

Jean-Pierre LACROIX
Frankrikes ambassadör i Sverige

Harald KINDERMANN
Tysklands ambassadör i Sverige

Tribune du Ministre français des Affaires étrangères et européennes, M. Laurent Fabius, et de son homologue allemand, M.Guido Westerwelle, publiée dans le Monde du 22 janvier.

Pendant des siècles, nos deux pays ont été rivaux, adversaires, voire « ennemis héréditaires ». Leur relation a connu sa période la plus dramatique lors des deux guerres mondiales, en particulier avec les crimes commis par la dictature nazie. Il faut avoir conscience de cette dimension historique pour prendre la mesure du courage, de l’audace dont ont fait preuve Konrad Adenauer et Charles de Gaulle en signant, le 22 janvier 1963, le Traité de l’Élysée.

Le texte du Traité est court et dense, mais son contenu est quasi-révolutionnaire : l’Allemagne et la France s’y engagent ni plus ni moins à « parvenir, autant que possible, à une position analogue » sur toutes les questions économiques, politiques et culturelles importantes. Cinquante ans après, le Traité reste toujours aussi actuel. Les orientations de son préambule - réconciliation, jeunesse, solidarité et Europe - décrivent l’essence de notre partenariat. Il a permis, au fil des ans, au-delà des vicissitudes du quotidien, de créer une proximité et une amitié que peu de peuples partagent.

Une inimitié séculaire peut laisser la place à une amitié profonde : tel est le message du Traité de l’Élysée, dont la portée est universelle. Car nous avons mené à bien la réconciliation entre Allemands et Français. Les sondages montrent aujourd’hui que plus de 85 % de nos concitoyens ont une bonne ou très bonne image du pays voisin. Nous avons un manuel d’histoire commun, une brigade franco-allemande, une chaîne de télévision binationale – Arte – et bien d’autres institutions de dialogue et d’intégration entre nos deux peuples. À cela viennent s’ajouter les liens étroits entre populations des deux pays. Il existe aujourd’hui plus de 2000 jumelages entre villes allemandes et françaises qui contribuent de façon déterminante à l’intensité de nos échanges sociaux et culturels. Nos économies sont étroitement liées.

Cependant, nous ne devons pas céder à l’illusion que tout irait automatiquement de soi. Ce qui était vrai hier, l’est encore aujourd’hui : la jeunesse est la clé de notre avenir commun. Notre mission consiste toujours à faire comprendre aux jeunes des deux pays l’intérêt et l’importance de connaître son voisin. C’est à l’Office franco-allemand pour la jeunesse que revient le mérite d’avoir permis la rencontre de millions de jeunes Allemands et Français. Nous poursuivrons cette action.

Notre amitié repose sur un socle solide de valeurs partagées. Chez nous comme dans le cadre international, nous nous engageons en faveur de la liberté, de la tolérance, de l’aide aux plus faibles et de la diversité culturelle. Pourtant, au cours des 50 dernières années, l’Allemagne et la France ont parfois eu des positions divergentes au moment de régler des questions importantes d’intérêt commun. Mais nous avons prouvé que nous étions capables de comprendre la position de l’autre et prêts à trouver une solution acceptable par chacun. Dans un esprit de solidarité et de compromis, l’Allemagne et la France veulent continuer de relever ensemble les grands défis de notre temps pour assurer la croissance et la prospérité, pour encourager l’innovation et l’éducation, pour protéger l’environnement, pour garantir un approvisionnement énergétique sûr et durable, pour répondre aux questions nouvelles de l’ère informatique, et pour mettre en œuvre notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde. L’Allemagne et la France partagent la même détermination à œuvrer pour un Mali libre et démocratique, qui détermine son destin. Avec nos partenaires de l’Union européenne, nous apporterons une contribution importante à l’avenir de cet Etat d’Afrique.

Plus que jamais, l’Europe est au cœur de notre coopération. Les réussites de l’Union européenne, du marché unique à la monnaie commune en passant par la libre circulation des personnes et des biens, auraient été inimaginables sans notre volonté et notre action commune. Nous voulons continuer à mettre l’amitié franco-allemande au service de ce projet et nous invitons ceux qui le souhaitent à se joindre à nous. Dans le cadre du Triangle de Weimar, la Pologne s’est engagée pleinement à nos côtés en faveur de l’intégration européenne. Un premier cercle de pays volontaires pourra utilement se dessiner, mais l’Europe « à la carte », qui verrait certains prétendre aux avantages de l’Union sans en respecter les obligations, n’est pas une option envisageable.

Les défis que nous devons relever sont immenses. Sur le plan économique, la priorité reste de surmonter la crise et les mutations économiques, en consolidant les finances publiques mais aussi en favorisant la croissance et la solidarité, pour permettre le redressement économique de l’Europe et affermir sa position face à la concurrence mondiale. Pour pouvoir nous affirmer dans le monde multipolaire du XXIè siècle, nous devons être prêts à moderniser en permanence nos économies et nos sociétés, mais aussi, le moment venu, à poursuivre la construction de la maison Europe et à la rendre plus apte à résister aux crises.
Nous entendons lutter contre le risque d’une érosion de l’UE. La tendance au populisme et au nationalisme a augmenté de manière inquiétante avec la crise économique. Nous y opposons l’engagement franco-allemand en faveur de l’Europe. Notre relation, qui est en général excellente, peut être plus que jamais un moteur pour l’Europe. En tant que ministres des Affaires étrangères et citoyens européens, nous avons la conviction que, dans un autre contexte, le « réflexe européen » de la génération de la guerre et de l’après-guerre doit être entretenu et prolongé. Face aux dangers que nous devons affronter, et contrairement à ce qui est parfois prétendu, l’Europe n’est pas le problème, elle doit être la solution. A cette fin, des améliorations sont indispensables et nous devons en être les porteurs. Nous souhaitons agir en faveur d’une Europe qui réponde pleinement aux attentes des peuples, afin qu’elle n’apparaisse pas comme un coût, mais d’abord comme un progrès, dont nos concitoyens profitent au quotidien sous la forme d’une liberté, d’une prospérité et d’une sécurité accrues. C’est ce que Konrad Adenauer et Charles de Gaulle nous diraient aujourd’hui.

Es lebe die deutsch-französische Freundschaft ! Vive l’amitié franco-allemande !

Laurent Fabius

Guido Westerwelle

Réception à la résidence de France le 22 janvier 2013

JPEG
Dr. Harald Kindermann, Ambassadeur d’Allemagne & Jean-Pierre Lacroix, Ambassadeur de France

Dans son intervention, l’Ambassadeur d’Allemagne a notamment rappelé la force de l’amitié franco-allemande et son importance dans l’histoire de l’intégration européenne : « Avec le Traité de l’Elysée, la France et l’Allemagne ont mis un terme aux hostilités et aux rivalités entre nos deux pays ; hostilités qui ont conduit à de si nombreuses guerres ; guerres qui ont infecté nos voisins – infecté toute l’Europe. Nous avons fait la paix dans nos cœurs, pas ce type de paix qui, dans l’Histoire, n’a souvent été qu’un répit avant de préparer une nouvelle bataille ». De son côté, l’Ambassadeur de France a mis l’accent sur la nécessité de cultiver en permanence l’amitié franco-allemande : « Oui, nous avons des divergences, et elles sont parfois significatives ; mais la valeur de notre coopération repose d’abord et surtout sur notre détermination à les surmonter par le dialogue et la recherche de compromis positifs, pour nous, et pour nos partenaires européens. Cette détermination est toujours forte parce que la France et l’Allemagne savent à quel point ces enjeux sont importants, pour elles et pour l’Europe ».

JPEG
Frank Belfrage, Secrétaire d’Etat du Ministère des Affaires étrangères & Per Westerberg, Président du Riksdag

Dans leur discours, Per Westerberg – président du Riksdag – et Frank Belfrage – Secrétaire d’Etat du Ministère des Affaires étrangères – ont mis l’accent sur la dimension historique que revêt ce traité d’amitié dans l’histoire de l’intégration européenne et valorisé les bénéfices que le couple franco-allemand apporte à tous les Etats membres de l’Union européenne.

JPEG
Lecture de poèmes en français et en allemand par des élèves français et allemand

Des élèves du Lycée français Saint-Louis et de la Deutsche Schule Stockholm ont ensuite présenté un spectacle célébrant la réconciliation et l’amitié entre la France et l’Allemagne, composé notamment de chants, de lectures en allemand et en français de poèmes et du Préambule du Traité de l’Elysée.

JPEG
Elèves français et allemands entonnant l’Hymne à la Joie

Modifié le 04/02/2013

Haut de page