Business France [en] [fr]

  • Uppdrag

Business France är en myndighet som har till uppgift att stödja franska företags internationella verksamheter och stärka Frankrikes attraktionskraft.
Business France skapades den 1 januari 2015 och är en sammanslagning av franska exportrådet (Ubifrance) och myndigheten för utländska investeringar i Frankrike (Invest in France Agency).

Myndigheten arbetar med följande tre huvuduppdrag:
- Franska företags internationella utveckling och export
- Främjande av och stöd till internationella investeringar
- Frankrikes attraktionskraft och bilden av Frankrikes ekonomi, företag och regioner
Kontoret i Stockholm har 17 medarbetare som samtliga är experter på sina områden och talar både franska och svenska. Vi publicerar rapporter och studier, erbjuder ett stort antal skräddarsydda tjänster, såsom förmedling av affärspartners och kontakter, marknadsanalyser, information och rådgivning. Vi arrangerar även events och utställningar inom speciellt utvalda branscher eller vid särskilda tillfällen.

Vår verksamhet och vårt globala kontaktnät gör oss till en intressant samarbetspartner för såväl franska exportföretag, importörer och distributörer samt olika internationellla företag och organisationer. Vi publicerar löpande information på vår hemsida om våra evenemang och produkter som franska företag söker agenter och återförsäljare för.

Hemsida

  • Kontakt

Storgatan 11
114 44 Stockholm
Tel: +46 (8) 545 89 150
Fax: +46 (8) 662 38 80
Email: stockholm@businessfrance.fr

Översikt (kontaktinfo nedan):
PNG

Â

Nicolas de Moucheron
VD
nicolas.demoucheron@businessfrance.fr

Gilles Debuire
Biträdande regionsdirektör
gilles.debuire@businessfrance.fr
Tél : +46 (0) 8 45 95 374

Maria Mouradian
Ekonomi- och personalansvarig
maria.mouradian.@businessfrance.fr

Maria Olsson
Logistik
maria.olsson@businessfrance.fr
Telefon: +46 (0) 8 45 95 310

Mat och vin

Cecilia Ekfeldt
Exportrådgivare
cecilia.ekfeldt@businessfrance.fr

Romain Orlandi
Projektledare
romain.orlandi@businessfrance.fr

Emeline Caillé
Projektledare (VIA)
emeline.caille@businessfrance.fr

Industri och cleantech

Aurélie Devidal
Exportrådgivare
aurelie.devidal@businessfrance.fr

Thomas Lalouroux
Projektledare
thomas.lamouroux@businessfrance.fr

Anna-Karin Berg
Exportrådgivare
Föräldraledig

Mode, hem och lifescience

Pia Levin
Exportrådgivare
pia.levin@businessfrance.fr

Soline Guérinet
Projektledare
soline.guerinet@businessfrance.fr

Nathalie Hager
Projektledare
nathalie.hager@businessfrance.fr

Kommunikation

Amelie Argenti
Kommunikationsansvarig
amelie.argenti@businessfrance.fr

Camille Fabre
Praktikant
camille.fabre@businessfrance.fr

Invest

Johanna Moch
Investeringsrådgivare Sverige (Stockholm), Finland och Island
johanna.moch@businessfrance.fr
Telefon: +46 (0) 8 45 95 355

Eva Johansson
Investeringsrådgivare Sverige (södra), Danmark och Island
eva.johansson@businessfrance.fr
Telefon: +46 (0) 8 45 95 331

Axel Berggren-Lagercrantz
Investeringsrådgivare Sverige (norra och västra) och Norge
axel.berggren-lagercrantz@businessfrance.fr
Telefon: +46 (0) 8 45 95 399

Senast uppdaterad 26/09/2016

Upp