Avdelningen för sociala frågor [en] [fr]

Avdelningens uppgifter

Avdelningen för sociala- och hälsofrågor för de nordiska länderna Sverige, Danmark, Finland och Norge arbetar med att:

- Regelbundet analysera utvecklingen på området sociala frågor och hälsofrågor i de nordiska länderna och informera de franska myndigheterna om detta.

- Följa ekonomisk och social utveckling gällande arbetsmarknad och sociala skyddsnät och rapportera om innovativa politiska förslag och praktiska lösningar.

- Upprätthålla permanenta kontakter med viktiga aktörer vid relevanta myndigheter och övriga organisationer inom området.
- Hjälpa till att organisera officiella besök från Frankrike inom dessa områden.

- Socialrådet deltar även i möten med experter, parlamentariker, representanter för arbetsmarknadens parter och många andra.

Kontakt

Franska ambassaden
Avdelningen för sociala frågor

Kommendörsgatan 13
Box 5135, 10243 Stockholm

Dominique Acker
Socialråd
dominique.acker@diplomatie.gouv.fr

Sarah Cherkaoui
Biträdande socialråd
sarah.cherkaoui@diplomatie.gouv.fr

Senast uppdaterad 23/09/2016

Upp