Arkitektur: bevara eller modernisera? Konferens den 7 juni

Seminar på Arkitekturmuseet i Stockholm, den 7 juni i samarbete med Institut français de Suède, Stockholms stad, Stockholms stadsmuseum och KTH.

Broschyren

Senast uppdaterad 12/06/2012

Upp