2009-02-17: Professor i endokrinologi besöker Uppsala

AMBASSADE DE FRANCE EN SUEDE

PRESSMEDDELANDE

17 februari 2009

Professor i endokrinologi besöker Uppsala

Pierre Corvol, professor i experimentell medicin och direktör vid Collège de France, föreläser i Uppsala.

Corvol kommer att hålla en föreläsning på temat ”Can we live without a functional renin angiotensin system?”

Pierre Corvol är en framstående forskare inom området endokrinologisk reglering av blodtryck, och är verksam som direktör och professor vid Collège de France.

Besöket i Sverige är ett led i samarbetet mellan Collège de France och Uppsala Universitet.

Tid: 19 februari, kl. 13.00–14.00
Plats: Enghoffsalen, ing 50, bv, Akademiska sjukhuset
Värd: Lars Lind

Anmälan senast den 18 februari på sciences@ambafrance-se.org

För Pierre Corvols biografi, se Collège de Frances hemsida (på engelska)
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/med_exp_en/index.htm

För mer information, kontakta
Guillaume Kasperski
guillaume.kasperski@diplomatie.gouv.fr
tel 08/45 95 382
eller
Marie-Christine Skuncke
marie-christine.skuncke@littvet.uu.se

Senast uppdaterad 11/03/2009

Upp